ساعات کاری:
08:00قبل از ظهر ~ 05:00بعد از ظهر
تلفن تماس :
09123174108 - 09121591161- 02165549420 - 02165549294 - 02165549496

تیم متخصص ما

تصویر تیم ما
سرکار خانم گنجی

رئیس هیئت مدیره

تصویر تیم ما
سرهنگ احمد آزاد

معاونت امور اداری , مالی و قراردادها

تصویر تیم ما
سرهنگ بازنشسته احمد باقر پور

مدیر عامل

 موسسه خدماتی حفاظتی و مراقبتی قوام دژنت