ساعات کاری:
08:00قبل از ظهر ~ 05:00بعد از ظهر
تلفن تماس :
09123174108 - 09121591161- 02165549420 - 02165549294 - 02165549496

برنامه های آموزش نگهبانی

برنامه های آموزش نگهبانی مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی قوام دژنت

لازمه انجام بهینه و مطلوب در هر کاری آموزش است. بدیهی است در صورت عدم آموزش،بهره وری لازم در کار حاصل نخواهد شد.یکی از اهداف تاسیس و فعالیت های شرکت ها و مؤسسات حفاظتی و مراقبتی،بکارگیری نیروهای آموزش دیده و دارای صلاحیت  بجای افراد و شبگردهای فاقد آموزش قبلی در امور نگهبانی  می باشد.شرکت ها و مؤسسات حفاظتی و مراقبتی پلیس پیشگیری ناجا به عنوان اولین لایه پیشگیری از وقوع جرایم و در راستای برقراری و تحقق امنیت پایدار در جامعه،برابر دستور العمل ابلاغی از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا موظف هستند قبل از بکارگیری نیروهای نگهبان و همچنین در حین کار،آموزش های لازم را به آنها ارائه نمایند و بطور مستمر نیز ادامه داشته باشد لذا به همین منظور در هر استان از جمله تهران،آموزشگاه اختصاصی برای آموزش مدیران شرکتها و مؤسسات و نگهبانان مربوطه با مجوز های لازم تایین گردیده اند و در زمینه فعالیت دارند.

مؤسسه قوام دژنت در راستای شرح وظایف محوله در این زمینه اهتمام ورزیده و در هنگام جذب نگهبانان علاوه بر آموزشهای لازم و چهره به چهره توسط مدیران داخلی که از افسران مجرب و بزنشسته نیروی انتظامی هستند و با اعزام آنان به آموزشگاه مذکور،آموزشهای تکمیلی را در مدت ۸ روز جمعا ۶۴ ساعت (۳۸ ساعت نظری و ۲۶ ساعت عملی) در۱۵ طرح درس شامل:۱- آشنایی با شرکت ها و مؤسسات حفاظتی ومراقبتی و ماموریت های محوله

۲- وظایف نگهبانی ۳- آشنایی با تجهیزات انفرادی ۴- رعایت طبقه بندی و اصول حفاظتی ۵- انواع سرقت و نحوه پیشگیری آنها ۶- دانستنیهای حقوقی ۷- حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات ۶- طرز برخورد با افراد مظنون  ۹- نحوه مقابله با حوادث غیر متفرقه ۱۰- گزارش نوین ۱۱- اطفاء حریق ۱۲- کمک های اولیه ۱۳- الگوهای رفتاری نگهبان ۱۴- آسیب های شغل نگهبانان ۱۵- دفاع شخصی، فرا گرفته سپس با نظارت روزانه و مستمر آنان را در محل نگهبانی، بکارگیری می نمائیم.