ساعات کاری:
08:00قبل از ظهر ~ 05:00بعد از ظهر
تلفن تماس :
09123174108 - 09121591161- 02165549420 - 02165549294 - 02165549496

مراقبت از گردشگران

موسسه خدماتی حفاظتی و مراقبتی قوام دژنت می تواند بهترین گزینه برای حراست از تورهای داخلی و محافظت از گردشگران داخلی و خارجی در ایران باشد .

موسسه خدماتی حفاظتی و مراقبتی قوام دژنت جهت ایجاد امنیت در مورد صنعت توریست و گردشگری فعالیتهای بسیاری نموده است و با بسیاری از مراکز گردشگری همکاری دارد .

ایجاد امنیت برای گردشگران

موسسه خدماتی حفاظتی و مراقبتی قوام دژنت می تواند بهترین گزینه برای حراست از تورهای داخلی و محافظت از گردشگران داخلی و خارجی در ایران باشد .

    مراقبت از تورهای مسافرتی و گردشگری را به عهده ما بسپارید .
    ۰۲۱۴۴۴۹۵۲۳۳ موسسه حفاظتی قوام دژنت